Algemene voorwaarden

B2C

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Elke bestelling houdt de uitdrukkelijke aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden in.

2. Levering en verzending

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2. De bestelling wordt verzonden van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van lokale en nationale feestdagen. Bvba CS70 is niet verantwoordelijk voor onvoorziene vertragingen. Tenzij anders aangegeven in de bestelling, worden de producten binnen maximaal dertig (30) dagen na de dag van de bestelling geleverd aan de klant.

2.3. De goederen worden op kosten en risico van de klant verzonden naar het opgegeven afleveradres.

2.4. Indien levering van het product onmogelijk is, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht de klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen voordat de leveringstermijn is verstreken. In geval van gedeeltelijke levering wordt elke levering beschouwd als een afzonderlijke verkoop.

2.5. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, heeft de verkoper zijn verplichting om te leveren vervuld zodra de door de verkoper geleverde artikelen eenmaal aan de koper zijn aangeboden. Bij thuisleveringen geldt het rapport van de transporteur over de weigering van de levering als volledig bewijs dat de levering is aangeboden.

3. Prijs

3.1. Bvba CS70 doet haar best om de informatie in de webshop voortdurend up-to-date te houden. Bvba CS70 kan echter niet garanderen dat de webshop vrij is van fouten. De webshop kan typografische fouten, vergissingen en onnauwkeurigheden bevatten met betrekking tot de prijs, beschikbaarheid of details van producten. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de gevolgen van drukfouten en zetfouten.

3.2. Bvba CS70 doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat alle prijsinformatie in de webshop juist is, maar kan absolute foutloosheid niet garanderen. In het geval van een fout in de prijs van een product, zal Bvba CS70 de klant de mogelijkheid bieden om de aankoop van het product tegen de juiste prijs te bevestigen of de bestelling te annuleren. Indien Bvba CS70 niet in staat is om binnen 30 dagen contact op te nemen met de klant, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd.

3.3. De prijzen zijn geldig op het moment van publicatie en kunnen daarna worden gewijzigd. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief Belgische btw. Een overzicht van de verzendkosten per land wordt gegeven op de pagina "ondersteuning > verzending".

3.4. Alle prijzen zijn per artikel, tenzij anders aangegeven.

3.5. Indien kort na de aankoop van een product blijkt dat een reeds gekocht product in prijs is verlaagd, kan de koper geen aanspraak maken op restitutie van het prijsverschil.

3.6. Bvba CS70 is niet verantwoordelijk voor eventuele douanekosten of invoerrechten die na verzending worden toegepast.

3.7. Bvba CS70 behoudt zich het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren, zelfs nadat een bestelling is geplaatst, en behoudt zich verder het recht voor om de informatie in de webshop op elk moment zonder voorafgaande communicatie aan te passen of te wijzigen.

4. Herroepingsrecht

4.1. In het geval van een consumentenaankoop in overeenstemming met de wet op de verkoop op afstand (Artikel 7(5) van het Burgerlijk Wetboek), heeft de consument het recht om de verkoper te informeren dat hij heeft besloten om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen 14 werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Voordat de klant het product retourneert, moet hij de verkoper binnen 14 dagen na levering per e-mail op de hoogte stellen via info@vieuxjeu.be of via het contactformulier dat hij het product zal retourneren. De artikelen moeten worden geretourneerd in de originele verpakking, met originele labels, accessoires en bijbehorende documenten, en in nieuwe staat (dezelfde staat als het artikel het magazijn heeft verlaten).

4.2. Artikelen die tijdens de uitverkoopperiode of in de outlet-categorie zijn gekocht, kunnen niet worden geretourneerd.

5. Klachten of geschillen

5.1. Klachten of geschillen dienen schriftelijk te worden gemeld binnen 14 dagen na levering. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag voor de bestelling.

5.2. De Europese Commissie heeft een online platform voor de afhandeling van e-commercegerelateerde klachten en geschillen buiten een gerechtelijke omgeving, het zogenaamde ODR-platform ("Online Dispute Resolution") http://ec.europa.eu/odr/. Het is een gratis interactieve website die beschikbaar is in alle officiële talen van de EU. Consumenten en ondernemers kunnen informatie vinden over de mogelijkheden om hun problemen op te lossen zonder tussenkomst van een rechtbank of andere juridische instelling. Bovendien kunnen consumenten en ondernemers een klacht indienen met betrekking tot een online transactie. Deze klacht wordt dan, via het platform, doorgestuurd naar een ADR-entiteit (Alternative Dispute Resolution).

6. Retourneren

6.1. Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd. De artikelen kunnen niet worden geretourneerd of vergoed in een reguliere fysieke winkel.

6.2. Bvba CS70 raadt aan om bij het retourneren van goederen een koerier te gebruiken om de zending te kunnen volgen.

6.3. Bvba CS70 is niet verantwoordelijk voor de terugbetaling of vergoeding van producten die verloren, gestolen of beschadigd zijn geraakt.

7. Achterstallige betalingen

7.1. Bij achterstallige betalingen wordt rente toegevoegd aan de openstaande bedragen op de factuur volgens de wettelijke bepalingen en zonder voorafgaande ingebrekestelling tegen een tarief van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling en als een aangetekende brief niet binnen 14 dagen wordt beantwoord, is een vaste vergoeding verschuldigd ter waarde van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50 (vijftig euro) en een maximum van € 2.000 (tweeduizend euro).

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen totdat volledige betaling is ontvangen.

9. Toepasselijk recht

9.1. Belgisch recht is van toepassing op deze verkoopvoorwaarden en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brugge.

Privacy

We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en streven ernaar om alle persoonlijke gegevens die u verstrekt vertrouwelijk te houden. We gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te verzenden. We zullen uw gegevens alleen voor andere doeleinden gebruiken met uw toestemming. We zullen uw gegevens niet verkopen aan derden en zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan derden als zij betrokken zijn bij de levering van uw bestelling (bijvoorbeeld de koerier).

We gebruiken de gegevens van onze klanten voor de volgende diensten:

- Bij het plaatsen van een bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u op de hoogte te houden van de voortgang ervan.
- Om het winkelen op deze website zo aangenaam mogelijk te maken, registreren we, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens en gegevens over uw bestelling en het gebruik van onze diensten. Dit stelt ons in staat om de website te personaliseren en producten aan te bevelen die u mogelijk interesseren.
- Met uw toestemming gebruiken we deze gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en kortingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze e-mailnieuwsbrief.
- Als u een klantprofiel aanmaakt op deze website, slaan we uw gegevens op, zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens, zodat u deze niet bij elke bestelling opnieuw hoeft in te vullen.
- Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we van onze bezoekers ontvangen, helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze website maakt gebruik van cookies om u bij uw volgende bezoek te identificeren. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en om ze aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies slaan informatie op die verband houdt met persoonlijke identificatie. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen zodat u geen cookies ontvangt tijdens het winkelen op onze website.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van deze winkel, neem dan contact met ons op via info@vieuxjeu.be.

B2B

1. Doel

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke huidige en toekomstige overeenkomst. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en hebben van rechtswege voorrang boven de inkoopvoorwaarden van de klant. Afwijkingen van of wijzigingen in deze voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen indien wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele documenten en aanvaarding

Het bestelformulier en de huidige algemene voorwaarden vormen het contractuele document.

De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de klant de bestelling schriftelijk bevestigt (ondertekening of bevestiging per e-mail). De schriftelijke bevestiging van de bestelling door de klant houdt in dat deze akkoord gaat met de volledige tekst van het bestelformulier, waarvan hij kennis heeft genomen, inclusief deze algemene voorwaarden.

Indien blijkt dat een of meer clausules geheel of gedeeltelijk niet tegen de klant kunnen worden ingeroepen, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht.

CS70 BVBA behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Door de bestelling schriftelijk te bevestigen, verbindt de klant zich definitief en onherroepelijk om de bestelde goederen aan te kopen.

Volledige of gedeeltelijke annulering van de bestelling door de klant is niet mogelijk, ongeacht of er een aanbetaling is gedaan, en gaat onherroepelijk gepaard met de betaling van een schadevergoeding van 50% van het geannuleerde bedrag.

3. Prijzen

De prijzen zijn die vermeld in het bestelformulier, tenzij anders overeengekomen. CS70 BVBA behoudt uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te allen tijde aan te passen indien dit vereist is door economische omstandigheden, zoals een uitzonderlijke verhoging van de variabele

kosten (inclusief, maar niet beperkt tot: grondstoffen, lonen, energie, etc.) of in geval van overmacht.

Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Leveringstermijnen en levering

De aangegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Ze worden zoveel mogelijk nageleefd. Het overschrijden van deze leveringstermijnen kan echter niet leiden tot annulering van de overeenkomst, weigering van de goederen en/of enige compensatie die aan de klant verschuldigd is.

De goederen worden geleverd en aanvaard, of geacht te zijn aanvaard, op het moment van levering.

De leveringskosten zijn voor rekening van de klant.

5. Kwaliteit van de goederen - protest

De klant moet de goederen onmiddellijk bij levering controleren. Geen enkele klacht over zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conforme levering kan worden ingediend na de levering zoals bepaald in artikel 4. Klachten moeten, op straffe van verval, bij CS70 BVBA worden ingediend en binnen drie dagen na de levering worden gemotiveerd.

Kleurverschillen tussen de illustraties of monsters en de geleverde goederen zijn onvermijdelijk en kunnen dus geen grond vormen voor weigering van de levering.

6. Betaling

Facturen zijn betaalbaar op ons kantoor, contant en zonder korting.

Bij bestelling van de goederen is een voorschot van 50% verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. Dit voorschot is niet terugbetaalbaar. Het saldo wordt bij levering gefactureerd.

Bij totale of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag zullen openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling rente oplopen berekend tegen het Belgische wettelijke rentetarief plus 2%, met een minimumrente van 12%, en het openstaande saldo zal, na tevergeefse aanmaning, worden verhoogd met 12% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van €125,00 en een maximum van €2.500,00, zelfs wanneer een betalingsuitstel is verleend.

Deelprestaties worden altijd onder voorbehoud en zonder enige nadelige gevolgen aanvaard en worden in volgorde van prioriteit toegewezen om eventuele juridische kosten te dekken, vervolgens verschuldigde rente, vervolgens schadevergoedingen en ten slotte de hoofdsom. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag maakt het saldo van alle andere facturen, inclusief de niet-vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

In geval van niet-betaling of indien CS70 BVBA aanwijzingen heeft dat de klant zijn kredietwaardigheid heeft verloren, kunnen wij de uitvoering van elke overeenkomst opschorten en betaling eisen van alle verschuldigde bedragen, inclusief die welke nog niet vervallen zijn.

7. Eigendomsvoorbehoud - Risico-overdracht

De geleverde goederen blijven volledig eigendom van CS70 BVBA totdat de volledige betaling is ontvangen, zelfs als er uitstel van betaling is verleend. CS70 BVBA kan deze goederen tot die tijd vrij en zonder enige beperking vervreemden. Het voornoemde eigendomsvoorbehoud belet echter niet dat het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de goederen op de klant overgaat op het moment van levering, inclusief de levering zelf, die op eigen risico van de klant wordt uitgevoerd. De klant moet een verzekering afsluiten om deze risico's vanaf de levering te dekken.

8. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de goederen exclusief eigendom van CS70 BVBA. De facturatie aan en betaling door de klant geldt alleen als vergoeding voor de geleverde goederen en mag onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als vergoeding voor de overdracht van rechten op tekeningen en modellen, merken en octrooien.

De overdracht van dergelijke rechten kan alleen worden uitgevoerd door het sluiten van een aanvullende schriftelijke overeenkomst die specifiek en uitdrukkelijk voorziet in een dergelijke overdracht.

9. Geschillenbeslechting

In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd ratione loci, tenzij wij de bevoegde rechtbanken kiezen overeenkomstig artikel 624 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing. Voor alle aspecten die niet expliciet zijn geregeld, is het Belgisch gewoonterecht van toepassing.